EL PROJECTE

30 ANYS FENT TALLER

El Taller dels Sentits és un projecte pedagògic i artterapèutic amb trenta anys de trajectòria que neix amb la necessitat inicial de portar a la pràctica una metodologia de les arts plàstiques propera, respectuosa i atenta a les necessitats expressives i creatives dels infants, més enllà de conceptes estètics establerts i que amb els anys, acaba configurant un marc propi d’ acció també per a adolescents, joves i adults tot ampliant recursos i serveis amb les eines de l’ Artteràpia, per tal d’ atendre amb rigor les necessitats pròpies de les persones en el context social actual.

Des del Taller, sabem de l’ eficàcia dels llenguatges artístics per incerir de per si en la qualitat del viure i també com un acompanyament acurat i permisiu ajuda al desplegament d’ una simbolització que mobilitza els propis recursos resolutius davant de les dificultats emocionals, físiques, psicològiques o socials i que incidirà de forma clara en la salut de la persona.

Dins de les nostres aules, cada any el Taller, acompanya a infants, adolescents, joves i adults en els seus processos creatius ja sigui en els cursos d’ Expressió Plàstica com en les sessions individuals o grupals d’ Artteràpia.

Fora del nostre espai, hem portat a terme diferents projectes de formació per al professorat de primària així com els monogràfics per a les escoles “Aprendre a Mirar un Quadre” que ha arribat al seu 25è any.

El 2023 , el Taller ha començat a sumar noves trajectòries externes com ara el projecte arterapèutic a l’ Hospital de dia de Salut Mental de Vilanova i la Geltrú o el de dones que han patit violència de gènere de l’ Escola De Vida del SIAD de la Regidoria d’ Igualtat i Convivència de Vilafranca del Penedès.

El Taller dels Sentits és doncs, un projecte que està d’ aniversari i que ha sabut mantenir al llarg d’ aquests anys i des dels llengutages més subtils, l’ objectiu ampli de recosir Vida i Poesia tot anant d’ una a l’ altra com acte valent, expressió de cura del Viure que avui se’ns fa impresicindible atendre.