PROJECTES PER A LES
ESCOLES

SESSIONS MONOGRÀFIQUES PER A CENTRES EDUCATIUS

Monogràfics d’Artteràpia:
“Tots els Colors de l’Aire”

Aquests tallers es duen a terme en el marc de la subvenció extraordinària de la Diputació de Barcelona.
Programa específic de Benestar emocional per a la Infància i l’Adolescència.


El projecte "Tots els Colors de l'Aire", es tracta d’un conjunt de monogràfics destinats a fer un treball sensible, de caire artterapèutic, que va nèixer arran de l’experiència del confinament i la pandèmia de la COVID-19 i l’impacte generat en els nostres infants i adolescents.

L’objectiu de les propostes és donar espai, no tan sols a expressar les emocions viscudes i encapsulades en moltes ocasiones, sinó també crear el marc idoni per a elaborar-les i transformar-les en experiència enriquidora.

L'Art és transformador. Sabem que la plàstica és també coneixement i la seva pràctica dóna als infants més recursos de reflexió, de comprensió d'ells mateixos i del món que els envolta.

L'Artteràpia obre les condicions per fer un treball emocional profund i respectuós amb els nostres infants i adolescents i permet acompanyar-los en un procés ric i integrador de vivències dificultoses i soterrades.

A través d'aquestes propostes artterapèutiques farem tot un treball simbòlic per connectar el marc intern de cada infant amb el marc extern i integrar-lo amb el col·lectiu del grup classe.

Per a més informació, consulteu tots els monogràfics en el següent enllaç:


EL TALLER HA FET MONOGRÀFICS D'ARTTERÀPIA ÚLTIMAMENT A:


 • CEIP El Volerany, de Vilanova i la Geltrú
 • Escola El Cim, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP L'Ítaca, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP El Llebetx, de Vilanova i la Geltrú
 • Escola Santa Teresa de Jesús, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP El Margalló, de Vilanova i la Geltrú
 • Centre Obert El Tacó, de Vilanova i la Geltrú
 • Centre Obert Molí de Vent, de Vilanova i la Geltrú
 • Col·legi Sant Bonaventura, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP L'Aragai, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Pompeu Fabra, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Cossetània, de Vilanova i la Geltrú

Monogràfics d’Artistes:
“Aprendre a mirar un quadre”

Sessions monogràfiques per a la difusió pedagògica de les Arts Plàstiques


El Taller dels Sentits porta a terme un projecte per a les escoles cada cop més consolidat.
El nostre objectiu és difondre de manera entenedora el motiu pel qual un artista o un moviment artístic busca i troba les seves "maneres de fer". Les sessions duren aproximadament una hora: després d'una explicació interactiva amb els alumnes i amb l'us d'imatges, sempre es proposa un treball plàstic, amb prou marge per tal que l'alumne interioritzi els arguments que han portat l'artista a crear la seva obra i se'ls faci seus.
És realment d'aquesta forma que l'obra d'art pot ser significativa per a cada nen. I és una manera enriquidora d'acostar-se a ell mateix, tot abordant la creació des de la pròpia sensibilitat, atenent els sentits, els sentiments i les seves pròpies vivències.
Des del Taller dels Sentits, creiem, doncs, que l'educació de l'art no s'ha de centrar exclusivament en l'habilitat manual o el coneixement tècnic, ni afavorir un sol gust estètic.
L'art és transformador. Sabem que la plàstica és també coneixement i la seva pràctica dóna als infants més recursos de reflexió, de comprensió d'ells mateixos i del món que els envolta.
El fet d'implicar-los en un procés creatiu afavoreix les seves capacitats expressives i de comunicació, fomenta l'autoestima, tot aprenent a valorar la pròpia mirada de les coses i el respecte per la mirada dels altres.

Per a més informació, consulteu tots els monogràfics en el següent enllaç:

EL TALLER HA FET MONOGRÀFICS D'ARTISTES PLÀSTICS I TALLERS D'EXPRESSIÓ ÚLTIMAMENT A:


 • Escola El Cim, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Arjau, de Vilanova i la Geltrú
 • Escola PIA, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Itaca, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Sant Jordi, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Mar i Cel, de Cubelles
 • Escola Isabel de Villena, d'Esplugues de llobregat
 • CEscola Voramar, de Cubelles
 • CEIP Ginesta, de Matadepera
 • CEIP Llebetx, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Els Horts, de Barcelona
 • CEIP El Morsell, d'Olivella
 • Escola Santa Teresa de Jesús, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP El Margalló, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Benviure, de Castellbisbal
 • IES Can Vilumara, de l'Hospitalet de Llobregat
 • Col·legi Sant Bonaventura, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP La Torreta, de La Roca del Vallès
 • Escola Costarets, de St Pere de Ribes
 • Escola PIA de Sitges

Formació per al professorat


LA MIRADA DE L’EXPRESSIÓ PLÀSTICA:

EINES PER A REPENSAR L’ÀREA D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA A INFANTIL I PRIMÀRIA

L’objectiu d’aquest curs de formació i assessorament per a professors d’infantil i primària, és la de repensar els objectius propis en l’àrea d’Expressió Plàstica, així com la seva metodologia.

Per iniciar aquest procés de replantejament és molt important començar atenent quin tipus de relació té el professorat amb l’Art, què es considera que ho és i què no i com es tradueix en les seves propostes de treball de cara als alumnes i en la valoració que en fan del resultat.

Per tal que la Plàstica tingui contingut en l’àmbit educatiu, serà important que la proposta plantejada pugui donar als infants la possibilitat de Significar, és a dir, que pugui ser suficientment àmplia perquè l’alumne pugui investigar i dotar-la de sentit personal.

Amb la finalitat que aquest Significar tingui un sentit ampli, la proposta formativa tindrà un caràcter transversal, entenent la importància de la multiplicitat de llenguatges artístics (poesia, música, dansa…) i com aquesta amplitud de llenguatges ens permet estirar el fil de les propostes i la integració i elaboració d’aprenentatges.

Es treballarà sobre paraules clau: la Proposta, la Implicació, el Procés de realització i de les diferències entre Creació i Expressió.

EL TALLER DELS SENTITS HA FET CURSOS DE FORMACIÓ PER A MESTRES DE L'ÀREA DE PLÀSTICA DE PRIMARIA A:

 • Escola Pia, de Sitges
 • CEIP Maria d'Osó, de Sitges
 • CEIP Itaca, de Vilanova i la Geltrú:
  La mirada de l'Expressió Plàstica.
  Eines per a repensar l'àrea d' expressió plàstica a infantil i primària.
 • CEIP Arjau, de Vilanova i la Geltrú
 • CEIP Cossetània, de Vilanova i la Geltrú
 • Escola d'Estiu del Penedès, Saifores:
  Breu viatge de l'Expressió a la Creació
 • Escola d'Estiu del Penedès, Saifores:
  Sobre la creativitat
 • CEIP Maria d'Osó, de Sitges:
  La mirada de la paraula
  curs sobre poesia visual

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

L'ARTPERDINS

ARTTERÀPIA